หน้าหลัก
ติดต่อ อบต.กองแขก โทร.053-106067 มือถือ 081-9507309 อีเมล์ kongkhak@gmail.com Facebook: https://www.facebook.com/kongkhaklocal

���������������������������

 

 


137 หมู่ 7
ตำบลกองแขก อำเภอแม่แจ่ม
จังหวัดเชียงใหม่
ประเทศไทย
50270
 
โทรศัพท์  053 106067,081-950-7309
โทรสาร 053 106067 
E-mail : kongkhak@gmail.com
 
เว็บไซต์: www.kongkhak.go.th
 
กรุณาติดต่อในเวลาราชการ

แผนที่อบต.กองแขก