ติดต่อ อบต.กองแขก โทร.053-106067 มือถือ 081-9507309 อีเมล์ kongkhak@gmail.com">kongkhak@gmail.com Facebook: https://www.facebook.com/kongkhaktambon

แจ้งเตือนจุดเสียงโค้งอันตราย1 IMG_84322 IMG_84333 IMG_84344 IMG_84355
bootstrap carousel by WOWSlider.com v8.7
 
 ดูทั้งหมด
 
 
การขุดหลุมขยะเปียกบ้านผาผึ้ง
วันที่ 27 สิงหาคม 2563 เวลา 10:11:19 น. อ่าน 28 คน
เมื่อวันอังคารที่ 25 สิงหาคม 2563 ที่ผ่านมา เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลกองแขกร่วมกับผู้นำหมู่บ้า นแ
 
 
กิจกรรมทำเสวียนใส่ใบไม้เพื่อทำปุ๋ย หมู่บ้านผาผึ้ง
วันที่ 25 สิงหาคม 2563 เวลา 09:17:47 น. อ่าน 32 คน
เมื่อวันศุกร์ที่ 21 สิงหาคม 2563 ที่ผ่านมา ทางเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลกองแขก และประชาชนหมู่บ
 
 
กิจกรรมตลาดนัดขยะอมขูด
วันที่ 19 สิงหาคม 2563 เวลา 10:44:14 น. อ่าน 33 คน
      เมื่อวันอังคารที่ 18 สิงหาคม 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลกองแขก ดำเนินกา
 
 
โครงการอบรมจริยธรรมบุคลากรองคืการบริหารส่วนตำบลกองแขก ประจำปี 2563
วันที่ 14 สิงหาคม 2563 เวลา 13:37:56 น. อ่าน 31 คน
วันนี้ เวลา 09.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลกองแขก ได้จัดการอบรมตามโครงการอบรมจริยธรรมบุคลาก
 
 
กิจกรรมปลูกป่า ณ หมู่บ้านหัวดอย หมู่ที่ 3 ต.กองแขก อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่
วันที่ 14 สิงหาคม 2563 เวลา 13:25:21 น. อ่าน 34 คน
วันนี้ เวลา ประมาณ 10.00 น. นายศรีวรรณ  ประภัสสรวัฒนกุล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกองแ
 ดูทั้งหมด
 
 
รณรงค์การงดใช้โฟมและถุงพลาสติก
วันที่ 16 กันยายน 2563 เวลา 11:48:43 น. อ่าน 9 คน
 
 
รายงานผลโครงการพัฒนาศักยภาพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศบุคลากร อบต.กองแขก ปีงบประมาณ 2563
วันที่ 14 กันยายน 2563 เวลา 09:45:12 น. อ่าน 13 คน
รายงานผลโครงการพัฒนาศักยภาพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศบุคลากรองค์การบริหารส่วนตำบลกองแขก
 
 
รายงานผลโครงการอบรมจริยธรรมบุคลากรองค์การบริหารส่วนตำบลกองแขก ปีงบประมาณ 2563
วันที่ 14 กันยายน 2563 เวลา 09:41:30 น. อ่าน 15 คน
สรุปโครงการอบรมจริยธรรมบุคลากรองค์การบริหารส่วนตำบลกองแขก เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2563
 
 
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๓ (แบบ สขร. ๑)
วันที่ 11 กันยายน 2563 เวลา 10:19:28 น. อ่าน 15 คน
องค์การบริหารส่วนตำบลกองแขก ได้ดำเนินการสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ตามพระราชบัญญัติ ข้อมูลข่าวสารของ
 
 
การตรวจรับพัสดุงานจ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก แบบฝาปิด ซอย ๓ พร้อมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหัวดอย ม.๓
วันที่ 10 กันยายน 2563 เวลา 16:21:07 น. อ่าน 17 คน
การตรวจรับพัสดุงานจ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก แบบฝาปิด ซอย ๓ พร้อมถนนคอน
 ดูทั้งหมด
 
 
น้ำตกผาผึ้ง
วันที่ 19 กรกฏาคม 2563 เวลา 15:01:24 น. อ่าน 65 คน
 
 
บ่อน้ำแร่เทพพนม
วันที่ 11 มีนาคม 2559 เวลา 11:23:32 น. อ่าน 543 คน
ตั้งอยู่บ้านอมขูดหมู่ที่ 1 ตำบลกองแขก อำเภอแม่แจ่ม บ่อน้ำแร่เทพนมนี้จะอยู่ติดถนนสายแม่แจ่ม-ฮอด โดยบ่อน้ำ
 
 
สวนป่าแม่แจ่ม
วันที่ 11 มีนาคม 2559 เวลา 11:15:34 น. อ่าน 584 คน
สภาพภูมิประเทศโดยทั่วไปของสวนป่าแม่แจ่ม อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ มีความสูงจากระดับน้ำทะเลเฉล
 
 
น้ำตกแม่คงคา
วันที่ 11 มีนาคม 2559 เวลา 11:00:00 น. อ่าน 514 คน
จะต้องเดินทางจากปากทางเข้าบ้านแม่คงคา (หน้าอบต.กองแขก) ประมาณ 15 กม. ตั้งอยู่หมู่ที่ 10 บ้านแม่ค
 
 
วัดกองแขก
วันที่ 11 มีนาคม 2559 เวลา 10:56:32 น. อ่าน 460 คน
ตั้งอยู่ ประมาณ ๗ กิโลเมตร จาก อ.แม่แจ่มบนถนนสายฮอด-แม่แจ่ม ชุมชนบ้านกองแขกนับเป็นชุมชนเก่าแก่อีก
 ดูทั้งหมด
 
 
ฐานข้อมูลภูมิปัญญาตำบลกองแขก
วันที่ 19 กรกฏาคม 2563 เวลา 10:08:54 น. อ่าน 61 คน
ฐานข้อมูลภูมิปัญญาตำบลกองแขก
 ดูทั้งหมด
 รายงานทางการเงินประจำเดือนเมษายน 2563  อ่าน 115 คน
 วิเคราะห์งบการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562  อ่าน 90 คน
 รายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาส ไตรมาสที่ 2  อ่าน 95 คน
 รายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาส ไตรมาสที่ 1  อ่าน 93 คน
 รายงานแผนการใช้จ่ายเงินรวมของหน่วยงานไตรมาสที่ 3  อ่าน 103 คน
 รายงานแผนการใช้จ่ายเงินรวมของหน่วยงานไตรมาสที่ 2  อ่าน 85 คน
 รายงานแผนการใช้จ่ายเงินรวมของหน่วยงานไตรมาสที่ 1  อ่าน 87 คน
 รายงานทางการเงินประจำเดือนมีนาคม 2563  อ่าน 94 คน
 รายงานการเงินประจำปี และรายงานผลการตรวจสอบของสำนักตรวจเงินแผ่นดินประจำปี 2562  อ่าน 100 คน
 รายงานทางการเงินประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563  อ่าน 94 คน
 ดูทั้งหมด
 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๓ (แบบ สขร. ๑)  อ่าน 11 คน
 การตรวจรับพัสดุงานจ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก แบบฝาปิด ซอย ๓ พร้อมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหัวดอย ม.๓  อ่าน 13 คน
 การตรวจรับพัสดุงานจ้างโครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมสายทาง ชม.ถ. ๑๐๑ – ๐๐๑๒ บ้านกองแขกเหนือ – บ้านแม่หลุ หมู่ ๒  อ่าน 22 คน
 การตรวจรับพัสดุงานจ้างโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้านกองแขกใต้ (สายกองหน้อย) หมู่ ๑๑  อ่าน 20 คน
 การตรวจรับพัสดุงานจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทาง ชม. ถ. ๑๐๑ – ๐๐๐๖ บ้านห้วยกลางบ้าน – สามสบ บ้านอมเม็ง หมู่ ๘  อ่าน 24 คน
 การตรวจรับพัสดุงานจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ห้วยกลางบ้าน) บ้านโหล่งปง หมู่ ๔   อ่าน 24 คน
 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๓ (แบบ สขร. ๑)  อ่าน 46 คน
 การตรวจรับพัสดุงานจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ขึ้นอารามบ้านนายางดิน) หมู่ ๑๒  อ่าน 52 คน
 การตรวจรับพัสดุงานจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (หน้าบ้านนายสิงห์แก้ว –บ้านนายปันแก้ว) บ้านโม่งหลวง หมู่ ๖  อ่าน 41 คน
 การตรวจรับพัสดุงานจ้างโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (จุดบ้านนายปุรุ- บ้านนายโอจี) บ้านอมลาน หมู่ ๕   อ่าน 45 คน
 ดูทั้งหมด
 ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างศาลาป่าช้า หมู่ 8  อ่าน 380 คน
 เปิดเผยราคากลางโครงการขุดเจาะบ่อบาดาล ม.1  อ่าน 367 คน
 เปิดเผยราคากลาง ถนน คสล.หมู่ 6  อ่าน 364 คน
 ประกาศ เรื่องเปิดเผยราคากลางก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. บ้านโหล่งปง หมู่ ๔  อ่าน 360 คน
 ประกาศ เรื่องเปิดเผยราคากลางก่อสร้างถนน คสล. บ้านอมขูด หมู่ ๑  อ่าน 394 คน
 ดูทั้งหมด
 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลกองแขก  อ่าน 563 คน
 sfsdfsdf  อ่าน 73 คน
 ดูทั้งหมด
 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  อ่าน 120 คน
 แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (2561 - 2564)  อ่าน 120 คน
 ดูทั้งหมด
 แผนการดำเนินงาน ประจำปี 2563  อ่าน 98 คน
 แผนการดำเนินงาน ประจำปี 2562  อ่าน 195 คน
 ตั้งคำถามใหม่