หน้าหลัก
 ประวัติและข้อมูลทั่วไป
 วิสัยทัศน์และพันธกิจ
 โครงสร้างการบริหาร
 อำนาจและหน้าที่ของอบต.
 ยุทธศาสตร์การพัฒนา
 ติดต่อเรา
 รายนามคณะผู้บริหาร
 รายนามสมาชิกสภา
 สำนักปลัด
 กองคลัง
 กองช่าง
 ส่วนศึกษาฯ
 ข่าวกิจกรรม
 ข่าวประชาสัมพันธ์
 สถานที่ท่องเที่ยว
 สินค้า OTOP
 เอกสารทางการเงิน
 ข่าวการจัดซื้อจัดจ้าง
 ประกาศเปิดเผยราคากลางและคำนวณราคากลาง
 แผนพัฒนา 3 ปี
 แผนการดำเนินงาน
 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
 งานภาษีออนไลน์
 กระดานข่าว
 แจ้งเรื่องร้องเรียน
ชื่อผู้ใช้ : 
รหัสผ่าน : 
ไอพี :  54.92.174.251
ออนไลน์ :  5 คน
เข้าชมวันนี้ :  77 คน
ทั้งหมด :  394,590 คน
เริ่มนับสถิติวันที่ 01/09/2552
 
 ที่ว่าการอำเภอแม่แจ่ม
 ปศุสัตว์อำเภอแม่แจ่ม
 สำนักงานที่ดินสาขาแม่แจ่ม
 อบต.กองแขก
 อบต.ช่างเคิ่ง
 อบต.บ้านทับ
 อบต.ปางหินฝน
 อบต.แม่นาจร
 อบต.แม่ศึก
 เทศบาลตำบลท่าผา
 เทศบาลตำบลแม่แจ่ม
 
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ สำนักงานส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่
จังหวัดเชียงใหม่
กระทรวงมหาดไทย
????????????????????????????????
???????????????????????
???????? ?.?.?.
????????????????????????
??????????????????????????????
?????????????????????????
?????????????
????????????????
?????????????
กองทุน สปสช.
ติดต่อ อบต.กองแขก โทร.053-106067 มือถือ 081-9507309 อีเมล์ kongkhak@gmail.com">kongkhak@gmail.com Facebook: https://www.facebook.com/kongkhaktambon
 
 ดูทั้งหมด
 
 
ประมวลภาพกิจกรรม "ตลาดนัดขยะ" บ้านกองแขกใต้
วันที่ 16 มกราคม 2561 เวลา 14:29:35 น. อ่าน 38 คน
วันนี้ เวลา 09.00 - 11.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลกองแขกได้จัดโครงการ "ตลาดนัดขยะ" ณ วัดบ้านกองแขกใต้ หมู่ที่ 11 ต.กองแขก อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ ซึ่งได้รับความร่วมมือจากประชาชนเ
 
 
ตลาดนัดขยะ (บ้านหัวดอย)
วันที่ 12 มกราคม 2561 เวลา 10:11:21 น. อ่าน 44 คน
เมื่อวันศุกร์ที่ 5 มกราคม 2560 ได้มีการจัดตลาดนัดขยะ (บ้านหัวดอย) เพื่ิอแก้ไขปัญหาในการบริหารจัดการขยะและส่งเสริมการคัดแยกขยะในครัวเรือน
 
 
การตวจประเมินด้านความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน ประจำปี 2560
วันที่ 12 มกราคม 2561 เวลา 09:43:15 น. อ่าน 37 คน
เมื่อวันพุธที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2560 เวลาประมาณ 13.00 น. คณะกรรมการตรวจประเมินจากสำนักงาน ป.ป.ช.ลงพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลกองแขก อำแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อตรวจประเ
 
 
การประชุมทีมปฏิบัติการตำบลกองแขก
วันที่ 27 ธันวาคม 2560 เวลา 14:46:08 น. อ่าน 50 คน
เมื่อวันจันทร์ที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2560 ได้จัดการประชุมทีมปฏิบัติการตำบลกองแขก เพื่อรายงานและติดตามผลการดำเนินงานของทีมปฏิบัติการฯ ในช่วงเดือนธันวาคม
 
 
การประชุม การบริหารจัดการขยะในชุมชน
วันที่ 27 ธันวาคม 2560 เวลา 14:00:35 น. อ่าน 36 คน
เมืื่อวันที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2560 ทางองค์การบริหารส่วนตำบลกองแขกได้จัดการประชุมเกี่ยวกับการบริหารจัดการขยะในชุมชนให้แก่ตัวแทนและผู้นำชุมชนในตำบลกองแขก ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วน
 ดูทั้งหมด
 
 
ประกาศ เรื่อง เปิดเผยราคากลางจ้างเหมาก่อสร้างถังเก็บน้ำพร้อมวางท่อประปาบ้านกองแขกเหนือ หมู่ ๗
วันที่ 14 มีนาคม 2561 เวลา 14:39:38 น. อ่าน 7 คน
องค์การบริหารส่วนตำบลกองแขก จะดำเนินการจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง โครงการก่อสร้างถังเก็บน้ำ จำนวน ๑ ถัง พร้อมวางท่อประปาหมู่บ้าน โดยการก่อสร้างถังเก็บน้ำพร้อมวางท่อประปา
 
 
ประกาศ เรื่อง เปิดเผยราคากลางจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านโม่งหลวง หมู่ ๖
วันที่ 14 มีนาคม 2561 เวลา 14:31:17 น. อ่าน 8 คน
องค์การบริหารส่วนตำบลกองแขก จะดำเนินการจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโม่งหลวง หมู่ ๖ ตำบลกองแขก อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่
 
 
ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาตกลงจ้างก่อสร้างโครงการต่าง ๆ
วันที่ 5 มีนาคม 2561 เวลา 16:40:32 น. อ่าน 14 คน
ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลกองแขก อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ ได้ประกาศเชิญชวนผู้ค้าเข้าร่วมเสนอราคาตกลงจ้างก่อสร้างโครงการต่าง ๆ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน ๔ โครงการ โดย
 
 
ประกาศ เรื่อง เปิดเผยราคากลางจ้างเหมาก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านนายางดิน หมู่ ๑๒
วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 15:10:05 น. อ่าน 18 คน
เฉพาะเจาะจง โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านนายางดิน หมู่ ๑๒ ตำบลกองแขก อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ มีรายละเอียดดังนี้ ขนาดกว้างเฉลี่ย ๑.๒๐.๐๐ เมต
 
 
ประกาศ เรื่อง เปิดเผยราคากลางจ้างเหมาปรับปรุงระบบประปาบ้านผาผึ้ง หมู่ ๙
วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 15:07:18 น. อ่าน 18 คน
โครงการปรับปรุงระบบประปาบ้านผาผึ้ง หมู่ ฅ๙ ตำบลกองแขก อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ มีรายละเอียดดังนี้ โดยการเดินท่อเมนจ่ายน้ำ ยาว ๓,๐๒๐.๐๐ เมตร (ตามแบบอบต. กองแขก
 ดูทั้งหมด
 
 
บ่อน้ำแร่เทพพนม
วันที่ 11 มีนาคม 2559 เวลา 11:23:32 น. อ่าน 197 คน
ตั้งอยู่บ้านอมขูดหมู่ที่ 1 ตำบลกองแขก อำเภอแม่แจ่ม บ่อน้ำแร่เทพนมนี้จะอยู่ติดถนนสายแม่แจ่ม-ฮอด โดยบ่อน้ำแร่นี้ห่างจากปากทางเข้าแม่แจ่มประมาณ 15 กม.
 
 
สวนป่าแม่แจ่ม
วันที่ 11 มีนาคม 2559 เวลา 11:15:34 น. อ่าน 206 คน
สภาพภูมิประเทศโดยทั่วไปของสวนป่าแม่แจ่ม อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ มีความสูงจากระดับน้ำทะเลเฉลี่ย 760 เมตร อุณหภูมิทั้งปี 25 องศาเซลเซียส ทำให้อากาศเย็นสบายตลอดทั้งปี สวนป
 
 
น้ำตกแม่คงคา
วันที่ 11 มีนาคม 2559 เวลา 11:00:00 น. อ่าน 137 คน
จะต้องเดินทางจากปากทางเข้าบ้านแม่คงคา (หน้าอบต.กองแขก) ประมาณ 15 กม. ตั้งอยู่หมู่ที่ 10 บ้านแม่คงคา ตำบลกองแขก อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ เป็นน้ำตกมีสายน้ำแม่คงคา ไหลตก
 
 
วัดกองแขก
วันที่ 11 มีนาคม 2559 เวลา 10:56:32 น. อ่าน 129 คน
ตั้งอยู่ ประมาณ ๗ กิโลเมตร จาก อ.แม่แจ่มบนถนนสายฮอด-แม่แจ่ม ชุมชนบ้านกองแขกนับเป็นชุมชนเก่าแก่อีกแห่งหนึ่งของแม่แจ่มซึ่งเป็นที่รวม ของกลุ่มชาวบ้านที่อพยพมาจากที่ต่างๆ เช่น ชาวแม่พร
 
 
สถานที่ท่องเที่ยว ตำบลกองแขก
วันที่ 11 มีนาคม 2559 เวลา 10:52:36 น. อ่าน 152 คน
สถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญของตำบลกองแขก อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ ได้แก่ วัดกองแขกเหนือ น้ำตกแม่คงคา สวนป่าแม่แจ่ม และ บ่อน้ำแร่เทพพนม
 ดูทั้งหมด
 รายงานทางการเงิน ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2561  อ่าน 14 คน
 รายงานทางการเงิน ประจำเดือนมกราคม 2561  อ่าน 30 คน
 รายงานทางการเงิน ประจำเดือนธันวาคม 2560  อ่าน 32 คน
 รายงานทางการเงิน ประจำเดือนมกราคม 2560  อ่าน 46 คน
 รายงานทางการเงิน ประจำเดือนธันวาคม 2559  อ่าน 46 คน
 รายงานทางการเงิน ประจำเดือนตุลาคม 2559  อ่าน 52 คน
 งบแสดงฐานะการเงิน 2559  อ่าน 63 คน
 รายงานทางการเงิน ประจำเดือนสิงหาคม 2559  อ่าน 92 คน
 รายงานทางการเงิน ประจำเดือนพฤษภาคม 2559  อ่าน 125 คน
 รายงานทางการเงิน ประจำเดือนเมษายน 2559  อ่าน 108 คน
 ดูทั้งหมด
 ประกาศ เรื่อง เปิดเผยราคากลางจ้างเหมาก่อสร้างถังเก็บน้ำพร้อมวางท่อประปาบ้านกองแขกเหนือ หมู่ ๗    อ่าน 8 คน
 ประกาศ เรื่อง เปิดเผยราคากลางจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านโม่งหลวง หมู่ ๖    อ่าน 8 คน
 ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาตกลงจ้างก่อสร้างโครงการต่าง ๆ    อ่าน 17 คน
 ประกาศ เรื่อง เปิดเผยราคากลางจ้างเหมาก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านนายางดิน หมู่ ๑๒   อ่าน 21 คน
 ประกาศ เรื่อง เปิดเผยราคากลางจ้างเหมาปรับปรุงระบบประปาบ้านผาผึ้ง หมู่ ๙    อ่าน 18 คน
 ประกาศ เรื่อง เปิดเผยราคากลางจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านแม่คงคา หมู่ ๑๐   อ่าน 22 คน
 ประกาศเรื่อง เปิดเผยราคากลางจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านแม่หลุ หมู่ ๒    อ่าน 18 คน
 ประกาศเรื่อง การตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง    อ่าน 21 คน
 ประกาศ เรื่อง การตรวจรับรถฟาร์มแทรกเตอร์ ขนาด ๘๕ แรงม้า ชนิดขับเคลื่อน ๔ ล้อ   อ่าน 29 คน
 ประกาศ เรื่อง การตรวจรับงานจ้างโครงการจ้างเหมาก่อสร้างอาคารศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนตำบลกองแขก   อ่าน 35 คน
 ดูทั้งหมด
 ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างศาลาป่าช้า หมู่ 8   อ่าน 82 คน
 เปิดเผยราคากลางโครงการขุดเจาะบ่อบาดาล ม.1   อ่าน 88 คน
 เปิดเผยราคากลาง ถนน คสล.หมู่ 6   อ่าน 69 คน
 ประกาศ เรื่องเปิดเผยราคากลางก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. บ้านโหล่งปง หมู่ ๔   อ่าน 87 คน
 ประกาศ เรื่องเปิดเผยราคากลางก่อสร้างถนน คสล. บ้านอมขูด หมู่ ๑   อ่าน 104 คน
 ดูทั้งหมด
 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลกองแขก  อ่าน 144 คน
 sfsdfsdf  อ่าน 2 คน
 ดูทั้งหมด  ตั้งคำถามใหม่
 ทดสอบ ทดสอบ เมื่อ 15-11-2555 08:34:25 ตอบ 2 คน
 ขอขอบคุณ NONGHIEW FAMILY  เมื่อ 08-02-2555 16:27:24 ตอบ 0 คน
 ประชาสัมพันธ์เว็บ www.koomuesorb.com d เมื่อ 25-11-2554 12:24:45 ตอบ 0 คน
 ทดสอบระบบรูป Admin เมื่อ 20-07-2554 01:13:27 ตอบ 687 คน
 รู้สึกว่าเว็บบอร์ดจะเงียบๆนะครับ  SMILY เด็กแถวนี้แหละครับ เมื่อ 06-05-2554 01:16:40 ตอบ 1 คน
 คิดถึงรองปลัดเทศบาล (เพื่อน) เดือน (รองปลัดเทศบาลตำบลจังหาร จังหวัดร้อยเอ็ด) เมื่อ 25-02-2554 13:54:51 ตอบ 0 คน
 โรงนึ่งปลาทูอยู่ในเขตเทศบาล โรงนึ่งปลาทูบ้านแม่ลอง เมื่อ 14-01-2554 03:52:47 ตอบ 1 คน
 ไฟหยดน้ำสวยมาก คนฮอด เมื่อ 04-08-2553 02:12:45 ตอบ 699 คน
 หอนาฬิกานานาชาติ คนฮอด เมื่อ 02-03-2553 21:04:22 ตอบ 7 คน
 ขอให้กำลังใจ คนในเขตเทศบาลท่าข้าม เมื่อ 02-03-2553 20:53:06 ตอบ 2 คน
 
 
นายศรีวรรณ ปภัสสรวัฒนกุล
นายก อบต.กองแขก
สายตรงนายก อบต.กองแขก
นายละมุล แสงจันทร์
ปลัด อบต.กองแขก
สายตรงปลัด อบต.กองแขก
 พรบ.กระจายอำนาจฯ
 พรบ.บริหารบุคคล
 พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ.๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ ๖ พ.ศ.๒๕๕๒
 พระราชบัญญัติเทศบาล
คู่มือมาตรฐานบริการ อปท.
 fsddfaedfsdfdsa
 กกกก กกก กกกก กกกก
 คู่มือมาตรฐานบริการ อปท.
 คู่มือมาตรฐานบริการ อปท.222
 ลงนามถวายพระพร ฯ


ลิขสิทธิ์ © 2018 องค์การบริหารส่วนตำบลกองแขก
เลขที่ 137 หมู่ 7 ตำบลกองแขก อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ 50270 หมายเลขโทรศัพท์ 053-106-067
อีเมล์ kongkhak@gmail.com
ขอบคุณ FreeWebSubmission.com