ติดต่อ อบต.กองแขก โทร.053-106067 มือถือ 081-9507309 อีเมล์ kongkhak@gmail.com">kongkhak@gmail.com Facebook: https://www.facebook.com/kongkhaktambon

แจ้งเตือนจุดเสียงโค้งอันตราย1 IMG_84322 IMG_84333 IMG_84344 IMG_84355
bootstrap carousel by WOWSlider.com v8.7
 
 ดูทั้งหมด
 
 
การประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในการแก้ไขปัญหาหมอกควันไฟป่า
วันที่ 24 พฤศจิกายน 2563 เวลา 10:41:26 น. อ่าน 2 คน
เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2563 ที่ผ่านมา องค์การบริหารส่วนตำบลกองแขก ได้จัดการประชุมเพื่อเตรียมความ
 
 
ตลาดนัดขนะบ้านอมลาน
วันที่ 30 ตุลาคม 2563 เวลา 09:22:07 น. อ่าน 26 คน
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 29 ตุลาคม2563 ที่ผ่านมา เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลกองแขกได้ดำเนินการจัดกิจกร
 
 
กิจกรรมวันปิยมหาราช 2563
วันที่ 26 ตุลาคม 2563 เวลา 12:06:16 น. อ่าน 39 คน
เมื่อวันศุกร์ที่ 23 ตุลาคม 2563 ที่ผ่านมา คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ ข้าราชการ และพนักงาน อบต.กองแขก
 
 
ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลกองแขก ครั้งที่ 3/2563
วันที่ 20 ตุลาคม 2563 เวลา 16:18:49 น. อ่าน 48 คน
วันนี้ทางคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลกองแขก เข้าร่วมประชุม เพื่อร
 
 
กิจกรรมตลาดนัดขยะบ้านกองแขกใต้
วันที่ 16 ตุลาคม 2563 เวลา 10:24:45 น. อ่าน 45 คน
วันนี้ทางองค์การบริหารส่วนตำบลกองแขก ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมตลาดนัดขยะ ณ หมู่ที่ 11 บ้านกองแขกใต้
 ดูทั้งหมด
 
 
ขั้นตอนการขอข้อมูลข่าวสารทางราชการ
วันที่ 13 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09:58:19 น. อ่าน 17 คน
 
 
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๓ (แบบ สขร. ๑)
วันที่ 6 พฤศจิกายน 2563 เวลา 10:13:53 น. อ่าน 22 คน
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง  ประจำเดือน  ตุลาคม   ๒๕๖๓ (แบบ สขร. ๑)
 
 
รายงานการควบคุมภายใน 2563
วันที่ 3 พฤศจิกายน 2563 เวลา 12:07:57 น. อ่าน 21 คน
รายงานการควบคุมภายใน 2563
 
 
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2564
วันที่ 3 พฤศจิกายน 2563 เวลา 12:00:49 น. อ่าน 19 คน
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2564
 
 
แผนการดำเนินงาน ประจำปี 2564
วันที่ 3 พฤศจิกายน 2563 เวลา 11:54:57 น. อ่าน 22 คน
แผนการดำเนินงาน ประจำปี 2564
 ดูทั้งหมด
 
 
น้ำตกผาผึ้ง
วันที่ 19 กรกฏาคม 2563 เวลา 15:01:24 น. อ่าน 139 คน
 
 
บ่อน้ำแร่เทพพนม
วันที่ 11 มีนาคม 2559 เวลา 11:23:32 น. อ่าน 607 คน
ตั้งอยู่บ้านอมขูดหมู่ที่ 1 ตำบลกองแขก อำเภอแม่แจ่ม บ่อน้ำแร่เทพนมนี้จะอยู่ติดถนนสายแม่แจ่ม-ฮอด โดยบ่อน้ำ
 
 
สวนป่าแม่แจ่ม
วันที่ 11 มีนาคม 2559 เวลา 11:15:34 น. อ่าน 645 คน
สภาพภูมิประเทศโดยทั่วไปของสวนป่าแม่แจ่ม อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ มีความสูงจากระดับน้ำทะเลเฉล
 
 
น้ำตกแม่คงคา
วันที่ 11 มีนาคม 2559 เวลา 11:00:00 น. อ่าน 577 คน
จะต้องเดินทางจากปากทางเข้าบ้านแม่คงคา (หน้าอบต.กองแขก) ประมาณ 15 กม. ตั้งอยู่หมู่ที่ 10 บ้านแม่ค
 
 
วัดกองแขก
วันที่ 11 มีนาคม 2559 เวลา 10:56:32 น. อ่าน 519 คน
ตั้งอยู่ ประมาณ ๗ กิโลเมตร จาก อ.แม่แจ่มบนถนนสายฮอด-แม่แจ่ม ชุมชนบ้านกองแขกนับเป็นชุมชนเก่าแก่อีก
 ดูทั้งหมด
 
 
ฐานข้อมูลภูมิปัญญาตำบลกองแขก
วันที่ 19 กรกฏาคม 2563 เวลา 10:08:54 น. อ่าน 114 คน
ฐานข้อมูลภูมิปัญญาตำบลกองแขก
 ดูทั้งหมด
 ปรกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกองแขก เรื่องรายงานการรับ จ่ายเงินประจำปีงบประมาณ 2563  อ่าน 26 คน
 รายงานทางการเงินประจำเดือนเมษายน 2563  อ่าน 181 คน
 วิเคราะห์งบการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562  อ่าน 152 คน
 รายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาส ไตรมาสที่ 2  อ่าน 156 คน
 รายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาส ไตรมาสที่ 1  อ่าน 156 คน
 รายงานแผนการใช้จ่ายเงินรวมของหน่วยงานไตรมาสที่ 3  อ่าน 163 คน
 รายงานแผนการใช้จ่ายเงินรวมของหน่วยงานไตรมาสที่ 2  อ่าน 136 คน
 รายงานแผนการใช้จ่ายเงินรวมของหน่วยงานไตรมาสที่ 1  อ่าน 137 คน
 รายงานทางการเงินประจำเดือนมีนาคม 2563  อ่าน 146 คน
 รายงานการเงินประจำปี และรายงานผลการตรวจสอบของสำนักตรวจเงินแผ่นดินประจำปี 2562  อ่าน 155 คน
 ดูทั้งหมด
 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๓ (แบบ สขร. ๑)  อ่าน 17 คน
 รายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ ๒๕๖๓  อ่าน 40 คน
 รายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ ๒๕๖๓  อ่าน 41 คน
 รายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ ๒๕๖๓  อ่าน 40 คน
 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๓ (แบบ สขร. ๑)  อ่าน 42 คน
 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๓ (แบบ สขร. ๑)  อ่าน 66 คน
 การตรวจรับพัสดุงานจ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก แบบฝาปิด ซอย ๓ พร้อมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหัวดอย ม.๓  อ่าน 66 คน
 การตรวจรับพัสดุงานจ้างโครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมสายทาง ชม.ถ. ๑๐๑ – ๐๐๑๒ บ้านกองแขกเหนือ – บ้านแม่หลุ หมู่ ๒  อ่าน 75 คน
 การตรวจรับพัสดุงานจ้างโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้านกองแขกใต้ (สายกองหน้อย) หมู่ ๑๑  อ่าน 74 คน
 การตรวจรับพัสดุงานจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทาง ชม. ถ. ๑๐๑ – ๐๐๐๖ บ้านห้วยกลางบ้าน – สามสบ บ้านอมเม็ง หมู่ ๘  อ่าน 80 คน
 ดูทั้งหมด
 ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างศาลาป่าช้า หมู่ 8  อ่าน 425 คน
 เปิดเผยราคากลางโครงการขุดเจาะบ่อบาดาล ม.1  อ่าน 412 คน
 เปิดเผยราคากลาง ถนน คสล.หมู่ 6  อ่าน 413 คน
 ประกาศ เรื่องเปิดเผยราคากลางก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. บ้านโหล่งปง หมู่ ๔  อ่าน 408 คน
 ประกาศ เรื่องเปิดเผยราคากลางก่อสร้างถนน คสล. บ้านอมขูด หมู่ ๑  อ่าน 484 คน
 ดูทั้งหมด
 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลกองแขก  อ่าน 673 คน
 sfsdfsdf  อ่าน 110 คน
 ดูทั้งหมด
 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  อ่าน 178 คน
 แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (2561 - 2564)  อ่าน 170 คน
 ดูทั้งหมด
 แผนการดำเนินงาน ประจำปี 2564  อ่าน 15 คน
 แผนการดำเนินงาน ประจำปี 2563  อ่าน 158 คน
 แผนการดำเนินงาน ประจำปี 2562  อ่าน 241 คน
 ตั้งคำถามใหม่