ติดต่อ อบต.กองแขก โทร.053-106067 มือถือ 081-9507309 อีเมล์ kongkhak@gmail.com">kongkhak@gmail.com Facebook: https://www.facebook.com/kongkhaktambon  
 ดูทั้งหมด
 
 
โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพตามแนวพระราชดำริ
วันที่ 18 กรกฏาคม 2561 เวลา 13:07:55 น. อ่าน 135 คน
เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 ที่ผ่านมา ทางองค์การบริหารส่วนตำบลกองแขก จัดโครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพตามแนวพระราชดำริ ประจำปี 2561 โดยจัดกิจกรรมประดิษฐ์สิ่งของจากวัสดุเหล
 
 
คณะศึกษาดูงาน อบต.เทพเสด็จ เข้าศึกษาดูงานการจัดตลาดนัดขยะ
วันที่ 4 กรกฏาคม 2561 เวลา 15:20:15 น. อ่าน 173 คน
เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2561 คณะศึกษาดูงานจากองค์การบริหารส่วนตำบลเทพเสด็จ อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ ได้มาศึกษาดูงานเกี่ยวกับการบริหารจัดการขยะ โดยการจัดตลาดนัดขยะ ณ องค์การบร
 
 
โครงการปลูกป่าชุมชน 2561
วันที่ 4 กรกฏาคม 2561 เวลา 15:07:32 น. อ่าน 138 คน
เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 องค์การบริหารส่วนตำบลกองแขกร่วมกับหน่วยป่าไม้ จิตอาสา อาสาท้องถิ่นรักษ์โลก และประชาชนตำบลกองแขก ปลูกต้นไม้ตามโครงการปลูกป่าชุมชน กิจกรรมโครง
 
 
กิจกรรมการตั้งจุดรับขยะ ณ หมู่บ้านอมเม็ง
วันที่ 29 มิถุนายน 2561 เวลา 10:07:01 น. อ่าน 128 คน
เมื่อวานนี้ วันที่ 28 มิถุนายน 2561 พนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลกองแขก ได้ดำเนินการตั้งจุดรับขยะณ หมู่บ้านอมเม็ง ในช่วงเย็น ตั้งแต่เวลา 16.30 - 18.30 น. เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ปร
 
 
ร่วมเดินขบวน "วันต่อต้านยาเสพติด" ประจำปี 2561
วันที่ 26 มิถุนายน 2561 เวลา 12:18:46 น. อ่าน 131 คน
วันนี้คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. และพนักงาน องค์การบริหารส่วนตำบลกองแขก ร่วมเดินขบวนรณรงค์ เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติด ประจำปี 2561
 ดูทั้งหมด
 
 
ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
วันที่ 14 มีนาคม 2562 เวลา 10:11:06 น. อ่าน 1 คน
ตามที่ ประกาศประกวดราคา องค์การบริหารส่วนตำบลกองแขกโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านกองแขกเหนือ หมู่ ๗ – บ้านแม่หลุ หมู่ ๒ ตำบลกองแขก อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่
 
 
ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
วันที่ 14 มีนาคม 2562 เวลา 10:11:13 น. อ่าน 1 คน
ตามที่ ประกาศประกวดราคา องค์การบริหารส่วนตำบลกองแขกโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านกองแขกเหนือ หมู่ ๗ – บ้านแม่หลุ หมู่ ๒ ตำบลกองแขก อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่
 
 
ประกาศ เรื่องรายชื่อผู้ชนะการประกวดราคาด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
วันที่ 13 มีนาคม 2562 เวลา 16:35:46 น. อ่าน 0 คน
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย ชม.ถ๑๐๑ - ๐๓ บ้านกองแขกเหนือ หมู่ ๗ – บ้านอมลาน หมู่ ๕ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกองแขก
วันที่ 12 มีนาคม 2562 เวลา 12:55:22 น. อ่าน 1 คน
ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลกองแขก ดำเนินการจัดจ้างเหมาปรับปรุงห้องส้วมสนามกีฬา องค์การบริหารส่วนตำบลกองแขก โดยก่อสร้าง ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๖.๐๐ เมตร พื้นที่ใ
 
 
ประชาสัมพันธ์ขอเชิญเข้าร่วมประชุมประชาสัมพันธ์และการมีส่วนร่วมของประชาชน ครั้งที่ 1
วันที่ 11 มีนาคม 2562 เวลา 16:14:18 น. อ่าน 1 คน
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมประชาสัมพันธ์และการมีส่วนร่วมของประชาชน ครั้งที่ 1 "โครงการไฟฟ้าพลังน้ำบ้านโม่งหลวง"
 ดูทั้งหมด
 
 
บ่อน้ำแร่เทพพนม
วันที่ 11 มีนาคม 2559 เวลา 11:23:32 น. อ่าน 382 คน
ตั้งอยู่บ้านอมขูดหมู่ที่ 1 ตำบลกองแขก อำเภอแม่แจ่ม บ่อน้ำแร่เทพนมนี้จะอยู่ติดถนนสายแม่แจ่ม-ฮอด โดยบ่อน้ำแร่นี้ห่างจากปากทางเข้าแม่แจ่มประมาณ 15 กม.
 
 
สวนป่าแม่แจ่ม
วันที่ 11 มีนาคม 2559 เวลา 11:15:34 น. อ่าน 388 คน
สภาพภูมิประเทศโดยทั่วไปของสวนป่าแม่แจ่ม อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ มีความสูงจากระดับน้ำทะเลเฉลี่ย 760 เมตร อุณหภูมิทั้งปี 25 องศาเซลเซียส ทำให้อากาศเย็นสบายตลอดทั้งปี สวนป
 
 
น้ำตกแม่คงคา
วันที่ 11 มีนาคม 2559 เวลา 11:00:00 น. อ่าน 296 คน
จะต้องเดินทางจากปากทางเข้าบ้านแม่คงคา (หน้าอบต.กองแขก) ประมาณ 15 กม. ตั้งอยู่หมู่ที่ 10 บ้านแม่คงคา ตำบลกองแขก อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ เป็นน้ำตกมีสายน้ำแม่คงคา ไหลตก
 
 
วัดกองแขก
วันที่ 11 มีนาคม 2559 เวลา 10:56:32 น. อ่าน 284 คน
ตั้งอยู่ ประมาณ ๗ กิโลเมตร จาก อ.แม่แจ่มบนถนนสายฮอด-แม่แจ่ม ชุมชนบ้านกองแขกนับเป็นชุมชนเก่าแก่อีกแห่งหนึ่งของแม่แจ่มซึ่งเป็นที่รวม ของกลุ่มชาวบ้านที่อพยพมาจากที่ต่างๆ เช่น ชาวแม่พร
 
 
สถานที่ท่องเที่ยว ตำบลกองแขก
วันที่ 11 มีนาคม 2559 เวลา 10:52:36 น. อ่าน 327 คน
สถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญของตำบลกองแขก อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ ได้แก่ วัดกองแขกเหนือ น้ำตกแม่คงคา สวนป่าแม่แจ่ม และ บ่อน้ำแร่เทพพนม
 ดูทั้งหมด
 รายงานทางการเงินประจำเดือนมกราคม 2562  อ่าน 4 คน
 รายงานทางการเงินประจำเดือนธันวาคม 2561  อ่าน 5 คน
 รายงานทางการเงินประจำเดือนพฤศจิกายน 2561  อ่าน 53 คน
 รายงานทางการเงินประจำเดือนตุลาคม2561  อ่าน 70 คน
 รายงานทางการเงินประจำเดือนกันยายน2561  อ่าน 94 คน
 รายงานทางการเงินประจำเดือนสิงหาคม 2561   อ่าน 78 คน
 รายงานทางการเงินประจำเดือนกรกฎาคม2561  อ่าน 105 คน
 รายงานทางการเงินประจำเดือนมิถุนายน 2561  อ่าน 126 คน
 รายงานทางการเงินประจำเดือนพฤษภาคม 2561  อ่าน 110 คน
 รายงานทางการเงิน ประจำเดือนเมษายน 2561  อ่าน 129 คน
 ดูทั้งหมด
 ประกาศ เรื่องรายชื่อผู้ชนะการประกวดราคาด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)ถนนคสล. หมู่๗ - หมู่ ๒   อ่าน 0 คน
 ประกาศ เรื่องรายชื่อผู้ชนะการประกวดราคาด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)ถนนคสล.สายชม.ถ.๑๐๑-๐๓หมู่ ๗-หมู่ ๕   อ่าน 0 คน
 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกองแขก   อ่าน 0 คน
 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกองแขก   อ่าน 0 คน
 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกองแขก เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.7 - ม.2   อ่าน 17 คน
 เอกสาร ประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.7-ม.5   อ่าน 21 คน
 เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กม.7-ม.2   อ่าน 22 คน
 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกองแขก เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.7-ม.5   อ่าน 24 คน
 ประกาศ เปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคสล หมู่ ๗-หมู่ ๒   อ่าน 21 คน
 ประกาศ เปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคสล.สาย ชม.ถ. 101 – 03 หมู่ ๗-หมู่ ๕    อ่าน 17 คน
 ดูทั้งหมด
 ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างศาลาป่าช้า หมู่ 8   อ่าน 225 คน
 เปิดเผยราคากลางโครงการขุดเจาะบ่อบาดาล ม.1   อ่าน 224 คน
 เปิดเผยราคากลาง ถนน คสล.หมู่ 6   อ่าน 232 คน
 ประกาศ เรื่องเปิดเผยราคากลางก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. บ้านโหล่งปง หมู่ ๔   อ่าน 217 คน
 ประกาศ เรื่องเปิดเผยราคากลางก่อสร้างถนน คสล. บ้านอมขูด หมู่ ๑   อ่าน 254 คน
 ดูทั้งหมด
 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลกองแขก  อ่าน 360 คน
 sfsdfsdf  อ่าน 2 คน
 ดูทั้งหมด
 แผนการดำเนินงาน ประจำปี 2562   อ่าน 74 คน
 ดูทั้งหมด  ตั้งคำถามใหม่
  DenWowly เมื่อ 18-03-2562 23:43:12 ตอบ 0 คน
  JaneWowly เมื่อ 18-03-2562 16:36:55 ตอบ 0 คน
  IvyWowly เมื่อ 17-03-2562 13:44:32 ตอบ 0 คน
  SamWowly เมื่อ 16-03-2562 19:40:22 ตอบ 0 คน
  auto insurances  เมื่อ 15-03-2562 07:36:34 ตอบ 0 คน
  LisaWowly เมื่อ 15-03-2562 02:20:54 ตอบ 0 คน
  JudyWowly เมื่อ 14-03-2562 22:47:07 ตอบ 0 คน
  LisaWowly เมื่อ 13-03-2562 16:47:23 ตอบ 0 คน
  PaulWowly เมื่อ 11-03-2562 15:31:27 ตอบ 0 คน
  EvaWowly เมื่อ 11-03-2562 12:56:34 ตอบ 0 คน