ติดต่อ อบต.กองแขก โทร.053-106067 มือถือ 081-9507309 อีเมล์ kongkhak@gmail.com">kongkhak@gmail.com Facebook: https://www.facebook.com/kongkhaktambon

แจ้งเตือนจุดเสียงโค้งอันตราย1 IMG_84322 IMG_84333 IMG_84344 IMG_84355
bootstrap carousel by WOWSlider.com v8.7
 
 ดูทั้งหมด
 
 
ร่วมงานประชุมเพลิง พระสมศักดิ์ ถิรจิตโต
วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 14:26:18 น. อ่าน 33 คน
เมื่อวันอาทิตย์ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2564 ที่ผ่านมา นายศรีวรณ ปภัสสรวัฒนกุล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกองแ
 
 
การช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัย บ้านกองแขกเหนือ
วันที่ 31 มกราคม 2564 เวลา 12:06:44 น. อ่าน 62 คน
วันนี้ เวลา ประมาณ 11.00 น นายศรีวรรณ ปภัสสรวัฒนกุล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกองแขก และเจ้า
 
 
คณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.กองแขก ครั้งที่ 1/2564
วันที่ 29 มกราคม 2564 เวลา 15:08:47 น. อ่าน 61 คน
วันนี้เวลา 09.00 น. คณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลกองแขก เข้าร่ว
 
 
การประชุมคณะกรรมการกลุ่มผู้ใช้น้ำชลประทานฯ
วันที่ 28 มกราคม 2564 เวลา 10:01:17 น. อ่าน 58 คน
  

เมื่อวันพุธที่ 27 มกราคม 2563 เวลา 13.30 น. นายพัฒนพง
 
 
การตรวจเยี่ยมให้กำลังใจและส่งตัวผู้ที่กักกันตัวครบ 14 วัน( Home Quarantine )
วันที่ 22 มกราคม 2564 เวลา 11:14:30 น. อ่าน 64 คน
วันนี้ เจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลกองแขก นำโดย นายละมุล แสงจันทร์ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำ
 ดูทั้งหมด
 
 
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา อบต.กองแขก ประจำปีงบประมาณ 2563
วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 14:37:12 น. อ่าน 28 คน
 
 
ประชาสัมพันธ์
วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 16:25:04 น. อ่าน 51 คน
ขอเชิญชวนประชาชนตำบลกองแขก โหลดแอพ "หมอชนะ" เพื่อเป็นตัวช่วยคนไทยให้ห่างไกล โค
 
 
นำส่งข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐฯ ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๔
วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 08:48:52 น. อ่าน 69 คน
นำส่งข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐฯ ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖
 
 
เชิญชวนร่วมบริจาคโลหิต
วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 10:33:28 น. อ่าน 56 คน
 
 
สำนักงาน ก.พ. เปิดรับสมัครสอบภาค ก
วันที่ 28 มกราคม 2564 เวลา 14:13:30 น. อ่าน 58 คน
 ดูทั้งหมด
 
 
น้ำตกผาผึ้ง
วันที่ 19 กรกฏาคม 2563 เวลา 15:01:24 น. อ่าน 303 คน
 
 
บ่อน้ำแร่เทพพนม
วันที่ 11 มีนาคม 2559 เวลา 11:23:32 น. อ่าน 732 คน
ตั้งอยู่บ้านอมขูดหมู่ที่ 1 ตำบลกองแขก อำเภอแม่แจ่ม บ่อน้ำแร่เทพนมนี้จะอยู่ติดถนนสายแม่แจ่ม-ฮอด โดยบ่อน้ำ
 
 
สวนป่าแม่แจ่ม
วันที่ 11 มีนาคม 2559 เวลา 11:15:34 น. อ่าน 774 คน
สภาพภูมิประเทศโดยทั่วไปของสวนป่าแม่แจ่ม อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ มีความสูงจากระดับน้ำทะเลเฉล
 
 
น้ำตกแม่คงคา
วันที่ 11 มีนาคม 2559 เวลา 11:00:00 น. อ่าน 730 คน
จะต้องเดินทางจากปากทางเข้าบ้านแม่คงคา (หน้าอบต.กองแขก) ประมาณ 15 กม. ตั้งอยู่หมู่ที่ 10 บ้านแม่ค
 
 
วัดกองแขก
วันที่ 11 มีนาคม 2559 เวลา 10:56:32 น. อ่าน 662 คน
ตั้งอยู่ ประมาณ ๗ กิโลเมตร จาก อ.แม่แจ่มบนถนนสายฮอด-แม่แจ่ม ชุมชนบ้านกองแขกนับเป็นชุมชนเก่าแก่อีก
 ดูทั้งหมด
 
 
ฐานข้อมูลภูมิปัญญาตำบลกองแขก
วันที่ 19 กรกฏาคม 2563 เวลา 10:08:54 น. อ่าน 255 คน
ฐานข้อมูลภูมิปัญญาตำบลกองแขก
 ดูทั้งหมด
 รายงานทางการเงินประจำเดือนมกราคม 2564  อ่าน 4 คน
 รายงานทางการเงินประจำเดือนธันวาคม 2563  อ่าน 92 คน
 วิเคราะห์งบการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563  อ่าน 124 คน
 รายงานทางการเงินประจำเดือนพฤศจิกายน 2563  อ่าน 106 คน
 รายงานทางการเงินประจำเดือนตุลาคม 2563  อ่าน 93 คน
 ปรกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกองแขก เรื่องรายงานการรับ จ่ายเงินประจำปีงบประมาณ 2563  อ่าน 153 คน
 รายงานทางการเงินประจำเดือนเมษายน 2563  อ่าน 319 คน
 วิเคราะห์งบการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562  อ่าน 279 คน
 รายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาส ไตรมาสที่ 2  อ่าน 284 คน
 รายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาส ไตรมาสที่ 1  อ่าน 283 คน
 ดูทั้งหมด
 นำส่งข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐฯ ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๔  อ่าน 54 คน
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างพนังกันดินพร้อมบันไดที่ทำการ อบตกองแขก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์   อ่าน 56 คน
 นำส่งข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐฯ ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๓  อ่าน 56 คน
 นำส่งข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐฯ ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๓  อ่าน 115 คน
 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๓ (แบบ สขร. ๑)  อ่าน 124 คน
 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๓ (แบบ สขร. ๑)  อ่าน 143 คน
 รายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ ๒๕๖๓  อ่าน 150 คน
 รายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ ๒๕๖๓  อ่าน 161 คน
 รายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ ๒๕๖๓  อ่าน 166 คน
 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๓ (แบบ สขร. ๑)  อ่าน 165 คน
 ดูทั้งหมด
 ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างศาลาป่าช้า หมู่ 8  อ่าน 547 คน
 เปิดเผยราคากลางโครงการขุดเจาะบ่อบาดาล ม.1  อ่าน 548 คน
 เปิดเผยราคากลาง ถนน คสล.หมู่ 6  อ่าน 536 คน
 ประกาศ เรื่องเปิดเผยราคากลางก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. บ้านโหล่งปง หมู่ ๔  อ่าน 529 คน
 ประกาศ เรื่องเปิดเผยราคากลางก่อสร้างถนน คสล. บ้านอมขูด หมู่ ๑  อ่าน 607 คน
 ดูทั้งหมด
 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลกองแขก  อ่าน 797 คน
 sfsdfsdf  อ่าน 215 คน
 ดูทั้งหมด
 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  อ่าน 319 คน
 แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (2561 - 2564)  อ่าน 300 คน
 ดูทั้งหมด
 แผนการดำเนินงาน ประจำปี 2564  อ่าน 125 คน
 แผนการดำเนินงาน ประจำปี 2563  อ่าน 304 คน
 แผนการดำเนินงาน ประจำปี 2562  อ่าน 369 คน
 ตั้งคำถามใหม่