หน้าหลัก
ติดต่อ อบต.กองแขก โทร.053-106067 มือถือ 081-9507309 อีเมล์ kongkhak@gmail.com Facebook: https://www.facebook.com/kongkhaklocal

การตรวจรับพัสดุงานจ้างโครงการก่อสร้างถังเก็บน้ำพร้อมระบบประปาหมู่บ้าน บ้านอมลาน (อมลานใน) หมู่ที่ ๕

13-6-2565
8 view


               

การตรวจรับพัสดุงานจ้างโครงการก่อสร้างถังเก็บน้ำพร้อมระบบประปาหมู่บ้าน  บ้านอมลาน (อมลานใน)  หมู่ที่ ๕