หน้าหลัก
ติดต่อ อบต.กองแขก โทร.053-106067 มือถือ 081-9507309 อีเมล์ kongkhak@gmail.com Facebook: https://www.facebook.com/kongkhaklocal

การตรวจรับพัสดุงานจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก สายทางชม.ถ. ๑๐๑-๐๐๓๕ บ้านผาผึ้ง-บ้านป่ากล้วย หมู่ที่ ๙

13-6-2565
7 view


               

การตรวจรับพัสดุงานจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต  เสริมเหล็ก สายทางชม.ถ.  ๑๐๑-๐๐๓๕   บ้านผาผึ้ง-บ้านป่ากล้วย หมู่ที่ ๙