หน้าหลัก
ติดต่อ อบต.กองแขก โทร.053-106067 มือถือ 081-9507309 อีเมล์ kongkhak@gmail.com Facebook: https://www.facebook.com/kongkhaklocal

ผลการลดการใช้พลังงาน

7-6-2565
13 view


               

https://e-report.energy.go.th/mnly64/lb64qtr7.php?minisid=38