หน้าหลัก
ติดต่อ อบต.กองแขก โทร.053-106067 มือถือ 081-9507309 อีเมล์ kongkhak@gmail.com Facebook: https://www.facebook.com/kongkhaklocal

เปิดเผยราคากลางก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง ชม.ถ.๑๐๑ -๐๐๑๑ บ้านกองแขกเหนือ-บ้านอมลาน (วิธีคัดเลือก)

10-1-2565
4 view


               

เปิดเผยราคากลางก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง ชม.ถ.๑๐๑ -๐๐๑๑ บ้านกองแขกเหนือ-บ้านอมลาน