หน้าหลัก
ติดต่อ อบต.กองแขก โทร.053-106067 มือถือ 081-9507309 อีเมล์ kongkhak@gmail.com Facebook: https://www.facebook.com/kongkhaklocal

การตรวจรับพัสดุงานจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง ชม.ถ. ๑๐๑-๐๑๑ บ้านกองแขกเหนือ-บ้านอมลาน หมู่ที่ ๑๐

6-5-2565
5 view


               

การตรวจรับพัสดุงานจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง ชม.ถ. ๑๐๑-๐๑๑  บ้านกองแขกเหนือ-บ้านอมลาน  หมู่ที่ ๑๐