หน้าหลัก
ติดต่อ อบต.กองแขก โทร.053-106067 มือถือ 081-9507309 อีเมล์ kongkhak@gmail.com Facebook: https://www.facebook.com/kongkhaklocal

การตรวจรับพัสดุงานจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก จากไร่นายมิมู - ไร่นายบุญศรี (ป่าเลา )หมู่ที่ ๒

6-5-2565
8 view


               

การตรวจรับพัสดุงานจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต  เสริมเหล็ก จากไร่นายมิมู - ไร่นายบุญศรี

(ป่าเลา )หมู่ที่ ๒