หน้าหลัก
ติดต่อ อบต.กองแขก โทร.053-106067 มือถือ 081-9507309 อีเมล์ kongkhak@gmail.com Facebook: https://www.facebook.com/kongkhaklocal

สัญญาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านายางดิน (เข็มทอง ก่อสร้าง)

10-3-2565
8 view


               

สัญญาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านายางดิน  (เข็มทอง ก่อสร้าง)