หน้าหลัก
ติดต่อ อบต.กองแขก โทร.053-106067 มือถือ 081-9507309 อีเมล์ kongkhak@gmail.com Facebook: https://www.facebook.com/kongkhaklocal

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๕

12-4-2565
12 view


               

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน  มีนาคม ๒๕๖๕