หน้าหลัก
ติดต่อ อบต.กองแขก โทร.053-106067 มือถือ 081-9507309 อีเมล์ kongkhak@gmail.com Facebook: https://www.facebook.com/kongkhaklocal

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกองแขก เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรร เพื่อเข้ารับการสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค) (สอบสัมภาษณ์) ในการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ และกำหน

5-4-2565
21 view