หน้าหลัก
ติดต่อ อบต.กองแขก โทร.053-106067 มือถือ 081-9507309 อีเมล์ kongkhak@gmail.com Facebook: https://www.facebook.com/kongkhaklocal

คำสั่ง แต่งแตั้งรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลกองแข

29-12-2564
47 view


               
คำสั่ง แต่งแตั้งรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลกองแข