หน้าหลัก
ติดต่อ อบต.กองแขก โทร.053-106067 มือถือ 081-9507309 อีเมล์ kongkhak@gmail.com Facebook: https://www.facebook.com/kongkhaklocal

คำสั่ง แต่งตั้งเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลกองแขก

29-12-2564
79 view


               

คำสั่ง แต่งแตั้งเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลกองแขก