หน้าหลัก
ติดต่อ อบต.กองแขก โทร.053-106067 มือถือ 081-9507309 อีเมล์ kongkhak@gmail.com Facebook: https://www.facebook.com/kongkhaklocal

ประกาศ แต่งตั้งเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกองแขก

27-12-2564
81 view


               

คำสั่ง แต่งตั้งเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกองแขก