หน้าหลัก
ติดต่อ อบต.กองแขก โทร.053-106067 มือถือ 081-9507309 อีเมล์ kongkhak@gmail.com Facebook: https://www.facebook.com/kongkhaklocal

การตรวจรับพัสดุงานจ้างโครงการก่อสร้างระบบเสียงตามสายบ้านโหล่งปง หมู่ที่ ๔

22-12-2564
90 view


               

การตรวจรับพัสดุงานจ้างโครงการก่อสร้างระบบเสียงตามสายบ้านโหล่งปง  หมู่ที่ ๔