หน้าหลัก
ติดต่อ อบต.กองแขก โทร.053-106067 มือถือ 081-9507309 อีเมล์ kongkhak@gmail.com Facebook: https://www.facebook.com/kongkhaklocal

การตรวจรับพัสดุงานจ้างโครงการก่อสร้างถังเก็บน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านอมเม็ง หมู่ที่ ๘

19-10-2564
14 view


               

การตรวจรับพัสดุงานจ้างโครงการก่อสร้างถังเก็บน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านอมเม็ง หมู่ที่ ๘