หน้าหลัก
ติดต่อ อบต.กองแขก โทร.053-106067 มือถือ 081-9507309 อีเมล์ kongkhak@gmail.com Facebook: https://www.facebook.com/kongkhaklocal

การตรวจรับพัสดุงานจ้างโครงการปรับปรุงถนนรอบหมู่บ้าน ซอย ๓-๔ บ้านหัวดอย หมู่ที่ ๓

24-8-2564
13 view


               

การตรวจรับพัสดุงานจ้างโครงการปรับปรุงถนนรอบหมู่บ้าน ซอย ๓-๔ บ้านหัวดอย หมู่ที่ ๓