หน้าหลัก
ติดต่อ อบต.กองแขก โทร.053-106067 มือถือ 081-9507309 อีเมล์ kongkhak@gmail.com Facebook: https://www.facebook.com/kongkhaklocal

ประกาศรายชื่อผู้ประกอบการที่ทำสัญญาจัดซื้อจัดจ้างกับองค์การบริหารส่วนตำบลกองแขก

7-7-2564
77 view