หน้าหลัก
ติดต่อ อบต.กองแขก โทร.053-106067 มือถือ 081-9507309 อีเมล์ kongkhak@gmail.com Facebook: https://www.facebook.com/kongkhaklocal

การตรวจรับพัสดุงานจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย ชม.ถ. 101 - 0012 บ้านกองแขกเหนือ – บ้านแม่หลุ (บ้านกองแขกเหนือ-บ้านแม่หลุระหว่างไร่นายดวงดี-ป่าช้า)

5-4-2564
16 view


               

การตรวจรับพัสดุงานจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สาย ชม.ถ. ๑๐๑ - ๐๐๑๒            บ้านกองแขกเหนือ – บ้านแม่หลุ (บ้านกองแขกเหนือ-บ้านแม่หลุระหว่างไร่นายดวงดี-ป่าช้า)