องค์กรบริหารส่วนตำบลกองแขก อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่
หน้าหลัก
ติดต่อ อบต.กองแขก โทร.053-106067 มือถือ 081-9507309 อีเมล์ kongkhak@gmail.com Facebook: https://www.facebook.com/kongkhaklocal

 รางวัลโครงการชุมชนปลอดขยะ (Zero Waste) ประจำปี 2564 
 27-11-2564
 

               ยินดีกับองค์การบริหารส่วนตำบลกองแขก และชุมชนบ้านผาผึ้ง หมู่ 9 ตำบลกองแขก อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ ที่ได้รับรางวัลโครงการชุมชนปลอดขยะ (Zero Waste) ประจำปี 2564 จากกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยวัตถุประสงค์ของโครงการคือส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดความร่วมมือและการมีส่วนร่วมระหว่างชุมชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการดำเนินงานด้านการจัดการขยะมูลฝอยแบบครบวงจร
คลิ้กที่รูปเพื่อดูรูปขยาย


ลิขสิทธิ์ © 2021 องค์การบริหารส่วนตำบลกองแขก
เลขที่ 137 หมู่ 7 ตำบลกองแขก อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ 50270 หมายเลขโทรศัพท์ 053-106-067
อีเมล์ kongkhak@gmail.com
Powered by North Inter Network