องค์กรบริหารส่วนตำบลกองแขก อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่
หน้าหลัก
ติดต่อ อบต.กองแขก โทร.053-106067 มือถือ 081-9507309 อีเมล์ kongkhak@gmail.com Facebook: https://www.facebook.com/kongkhaklocal

 การออกพื้นที่ควบคุมไข้เลือดออก 
 20-7-2564
 

               เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2564 ที่ผ่านมา ทางเจ้าหน้าที่ อบต.กองแขกร่วมกับ รพ.สต.บ้านโหล่งปง ได้ออกพื้นที่ควบคุมไข้เลือดออกบ้านท่าเรือ ตำบลกองแขก ซึ่งมีผู้ป่วยไข้เลือดออก 1 ราย เพื่อความปลอดภัยในครัวเรือนเพื่อความสะอาดปลอดภัยของทุกครัวเรือน หมั่นช่วยกันทำความสะอาดภายในบ้านและรอบๆบ้าน เพื่อป้องกันยุงวางไข่และแพร่พันธุ์ อันก่อให้เกิดอันตรายแก่ประชาชน โดยโรคไข้เลือดออกนี้ สามารถทำให้เสียชีวิตได้
คลิ้กที่รูปเพื่อดูรูปขยาย
ลิขสิทธิ์ © 2021 องค์การบริหารส่วนตำบลกองแขก
เลขที่ 137 หมู่ 7 ตำบลกองแขก อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ 50270 หมายเลขโทรศัพท์ 053-106-067
อีเมล์ kongkhak@gmail.com
Powered by North Inter Network