องค์กรบริหารส่วนตำบลกองแขก อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่
หน้าหลัก
ติดต่อ อบต.กองแขก โทร.053-106067 มือถือ 081-9507309 อีเมล์ kongkhak@gmail.com Facebook: https://www.facebook.com/kongkhaklocal

 การมอบใบทะเบียนประวัติข้อมูลที่ดินรายแปลงให้แก่ประชาชนบ้านอมเม็ง 
 11-6-2564
 

               เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2564 ที่ผ่านมา ทางองค์การบริหารส่วนตำบลกองแขก นำโดย นายศรีวรรณ ปรภัสสรวัฒนกุล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกองแขก ได้ลงพื้นที่มอบใบทะเบียนประวัติข้อมูลที่ดินรายแปลงให้แก่ประชาชนบ้านอมเม็ง หมู่ 8 ตำบลกองแขก อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ ณ วัดบ้านอมเม็ง เพื่อช่วยเหลือประชาชนในตำบลกองแขกให้ได้เข้าถึงสิทธิต่างๆ ที่รัฐจัดให้และได้รับความช่วยเหลืออย่างทั่วถึงอีกช่องทางหนึ่ง
คลิ้กที่รูปเพื่อดูรูปขยาย
ลิขสิทธิ์ © 2021 องค์การบริหารส่วนตำบลกองแขก
เลขที่ 137 หมู่ 7 ตำบลกองแขก อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ 50270 หมายเลขโทรศัพท์ 053-106-067
อีเมล์ kongkhak@gmail.com
Powered by North Inter Network