องค์กรบริหารส่วนตำบลกองแขก อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่
หน้าหลัก
ติดต่อ อบต.กองแขก โทร.053-106067 มือถือ 081-9507309 อีเมล์ kongkhak@gmail.com Facebook: https://www.facebook.com/kongkhaklocal

 ลงพื้นที่มอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม ผู้สูงอายุและพิการ 
 10-6-2564
 

               วันนี้ เวลาประมาณ 10.00 น. ทางเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลกองแขก นำโดยนายสันติ โยรภัตร หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัด ร่วมกับสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงใหม่ ลงพื้นที่มอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม ผู้สูงอายุและพิการ ให้กับนางตอตะเง ชัยธนกร บ้านเลขที่ 45 หมู่ 12 บ้านนายางดิน ตำบลกองแขก
คลิ้กที่รูปเพื่อดูรูปขยาย
ลิขสิทธิ์ © 2021 องค์การบริหารส่วนตำบลกองแขก
เลขที่ 137 หมู่ 7 ตำบลกองแขก อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ 50270 หมายเลขโทรศัพท์ 053-106-067
อีเมล์ kongkhak@gmail.com
Powered by North Inter Network