องค์กรบริหารส่วนตำบลกองแขก อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่
หน้าหลัก
ติดต่อ อบต.กองแขก โทร.053-106067 มือถือ 081-9507309 อีเมล์ kongkhak@gmail.com Facebook: https://www.facebook.com/kongkhaklocal

 การมอบใบทะเบียนประวัติข้อมูลที่ดินรายแปลงให้แก่ประชาชนบ้านแม่คงคา 
 28-5-2564
 

               วันนี้ เวลาประมาณ 09.30 น. ทางองค์การบริหารส่วนตำบลกองแขก นำโดย นายศรีวรรณ ปรภัสสรวัฒนกุล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกองแขก ได้ลงพื้นที่มอบใบทะเบียนประวัติข้อมูลที่ดินรายแปลงให้แก่ประชาชนบ้านแม่คงคา หมู่ 10 ตำบลกองแขก อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ ณ ศาลาอเนกประสงค์บ้านแม่คง เพื่อช่วยเหลือประชาชนในตำบลกองแขกให้ได้เข้าถึงสิทธิต่างๆ ที่รัฐจัดให้และได้รับความช่วยเหลืออย่างทั่วถึงอีกช่องทางหนึ่ง
คลิ้กที่รูปเพื่อดูรูปขยาย
ลิขสิทธิ์ © 2021 องค์การบริหารส่วนตำบลกองแขก
เลขที่ 137 หมู่ 7 ตำบลกองแขก อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ 50270 หมายเลขโทรศัพท์ 053-106-067
อีเมล์ kongkhak@gmail.com
Powered by North Inter Network