หน้าหลัก
ติดต่อ อบต.กองแขก โทร.053-106067 มือถือ 081-9507309 อีเมล์ kongkhak@gmail.com Facebook: https://www.facebook.com/kongkhaklocal

���������������������

ชื่อ-นามสกุล :  นายพัฒนพงศ์ พาระพัฒน์
ตำแหน่ง :  ผู้อำนวยการกองช่าง
เบอร์โทรศัพท์ :  0931377721
อีเมล :  Parapat2009@hotmail.com

ชื่อ-นามสกุล :  นายเอกชัย มณธินา
ตำแหน่ง :  เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงาน
เบอร์โทรศัพท์ :  0812893798
อีเมล :  mayka_m@hotmail.com

ชื่อ-นามสกุล :  นายเชาว์ เจริญใจ
ตำแหน่ง :  ผู้ช่วยนายช่างโยธา
เบอร์โทรศัพท์ :  0879791131
อีเมล :  Chow.20@hotmaik.com

ชื่อ-นามสกุล :  นายสัตยา เตปินโน
ตำแหน่ง :  ผู่ช่วยนายช่างโยธา
เบอร์โทรศัพท์ :  098-001-8197
อีเมล :  kongkhak@gmail.com

ชื่อ-นามสกุล :  นายสมศัก ประโยม
ตำแหน่ง :  พนักงานขับเครื่องจักรจลขนาดกลาง
เบอร์โทรศัพท์ :  0844127262
อีเมล :  ไม่ระบุ