องค์กรบริหารส่วนตำบลกองแขก อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่
หน้าหลัก
ติดต่อ อบต.กองแขก โทร.053-106067 มือถือ 081-9507309 อีเมล์ kongkhak@gmail.com Facebook: https://www.facebook.com/kongkhaklocal

 วันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2565 
 21-3-2565
 

               "วันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2565" เมื่อวันที่ 18 มี.ค. 65 ที่ผ่านมา ทางองค์การบริหารส่วนตำบลกองแขก นำโดยนายศรีวรรณ ปภัสสรวัฒนกุล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกองแขก พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ ข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงาน องค์การบริหารส่วนตำบลกองแขก ร่วมพิธีถวายราชสักการะพระบรมราชานุสรณ์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชการที่ 5 เนื่องในโอกาส " วันท้องถิ่นไทย" ประจำปี 2565 เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ได้ทรงมีพระบรมราชโองการให้ยกฐานะตำบลท่าฉลอมขึ้นเป็นสุขาภิบาลท่าฉลอม เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2448 ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของการกระจายอำนาจการปกครองให้แก่ประชาชน และถือเป็นการกำเนิดของการปกครองท้องถิ่นครั้งแรกในประเทศไทย องค์การบริหารส่วนตำบลกองแขก ในฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้จัดโครงการ วันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2565 ขึ้น โดยมีการจัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ การทำฝายชะลอน้ำเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ร่วมกับประชาชนบ้านนายางดิน หมู่ 12 ตำบลกองแขก อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่
คลิ้กที่รูปเพื่อดูรูปขยาย


ลิขสิทธิ์ © 2021 องค์การบริหารส่วนตำบลกองแขก
เลขที่ 137 หมู่ 7 ตำบลกองแขก อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ 50270 หมายเลขโทรศัพท์ 053-106-067
อีเมล์ kongkhak@gmail.com
Powered by North Inter Network