องค์กรบริหารส่วนตำบลกองแขก อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่
หน้าหลัก
ติดต่อ อบต.กองแขก โทร.053-106067 มือถือ 081-9507309 อีเมล์ kongkhak@gmail.com Facebook: https://www.facebook.com/kongkhaklocal

 การฉีดพ่นหมอกควันป้องกันโรคไข้เลือดออก 
 1-6-2564
 

               ด้วยทางองค์การบริหารส่วนตำบลกองแขก ได้ออกดำเนินการฉีดพ่นหมอกควันกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย เพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออก ให้กับพื้นที่ตำบลกองแขก ตามแผนพ่นหมอกควัน ประจำปี 2564 ในวันที่ 26 พฤษภาคม 2564 - 1 มิถุนายน 2564 เพื่อความสะอาดปลอดภัยของทุกครัวเรือน หมั่นช่วยกันทำความสะอาดภายในบ้านและรอบๆบ้าน เพื่อป้องกันยุงวางไข่และแพร่พันธุ์ อันก่อให้เกิดอันตรายแก่ประชาชน โดยโรคไข้เลือดออกนี้ สามารถทำให้เสียชีวิตได้
คลิ้กที่รูปเพื่อดูรูปขยาย


ลิขสิทธิ์ © 2021 องค์การบริหารส่วนตำบลกองแขก
เลขที่ 137 หมู่ 7 ตำบลกองแขก อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ 50270 หมายเลขโทรศัพท์ 053-106-067
อีเมล์ kongkhak@gmail.com
Powered by North Inter Network