ดูทั้งหมด  หน้าแรก
ประกาศโครงสร้างส่วนราชการองค์การบริหารส่วนตำบลกองแขก ปี 2563
ประกาศโครงสร้างส่วนราชการองค์การบริหารส่วนตำบลกองแขก ปี 2563
ดาวน์โหลดเอกสาร 1.84 MB


การจัดทำโครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพด้านกฎหมายสำหรับ ผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง อบต.กองแขก
เชิญเข้าอบรมโครงการป้องกันโรคระบาดและศัตรูพืช ประจำปี 2563
ประกาศ รับสมัครอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๓ (แบบ สขร. ๑)
การตรวจรับพัสดุงานจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ขึ้นอารามบ้านนายางดิน) หมู่ ๑๒