ดูทั้งหมด  หน้าแรก
การแข่งขันกีฬาประชาชนต้านภัยยาเสพติดตำบลกองแขก ประจำปี 2563
เมื่อวันอาทิตย์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2563 ที่ผ่านมาองค์การบริหารส่วนตำบลกองแขกได้จัดพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาป
การลงพื้นที่สำรวจการจัดทำบ่อขยะเปียกและเสวียนใบไม้ หมู่บ้านผาผึ้ง
การอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพความรู้ด้านกฎหมาย ประจำปี 2563
การประชุมประชาคมเพื่อขับเคลื่อนหมู่บ้านต้นแบบด้านการบริหารจัดการขยะ (บ้านผาผึ้ง)
ตลาดนัดขยะบ้านนายางดิน ประจำเดือนกรกฎาคม 2563
เวทีเสวนา เหลียวหลัง แลหน้า กับการจัดการที่ดิน ป่าไม้ จากฐานข้อมูล GIS