ดูทั้งหมด  หน้าแรก
พิธีมอบสิ่งของพระราชทานให้กับประชาชนจิตอาสา
วันนี้ เวลา 09.30 น. อำเภอแม่แจ่มร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลกองแขก จัดพิธีมอบสิ่งของพระราชทานใ
การลงพื้นที่สำรวจการจัดทำบ่อขยะเปียกและเสวียนใบไม้ หมู่บ้านผาผึ้ง
การอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพความรู้ด้านกฎหมาย ประจำปี 2563
การประชุมประชาคมเพื่อขับเคลื่อนหมู่บ้านต้นแบบด้านการบริหารจัดการขยะ (บ้านผาผึ้ง)
ตลาดนัดขยะบ้านนายางดิน ประจำเดือนกรกฎาคม 2563
เวทีเสวนา เหลียวหลัง แลหน้า กับการจัดการที่ดิน ป่าไม้ จากฐานข้อมูล GIS