ติดต่อ อบต.กองแขก โทร.053-106067 มือถือ 081-9507309 อีเมล์ kongkhak@gmail.com">kongkhak@gmail.com Facebook: https://www.facebook.com/kongkhaktambon

แจ้งเตือนจุดเสียงโค้งอันตราย1 IMG_84322 IMG_84333 IMG_84344 IMG_84355
bootstrap carousel by WOWSlider.com v8.7
 
 ดูทั้งหมด
 
 
การลงพื้นที่สำรวจการจัดทำบ่อขยะเปียกและเสวียนใบไม้ หมู่บ้านผาผึ้ง
วันที่ 6 สิงหาคม 2563 เวลา 13:26:22 น. อ่าน 4 คน
วันนี้ ทางองค์การบริหารส่วนตำบลกองแขก นำโดยนางสาวณิชาภัทร  ศรีโสดา รองปลัด อบต.กองแขก
 
 
การอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพความรู้ด้านกฎหมาย ประจำปี 2563
วันที่ 6 สิงหาคม 2563 เวลา 09:49:01 น. อ่าน 3 คน
 

เมื่อพุธที่ 5 สิงหาคม 2563 ที่ผ่านม่า องค์การบริหารส่วนตำบลกองแขกได้จัดโ
 
 
การประชุมประชาคมเพื่อขับเคลื่อนหมู่บ้านต้นแบบด้านการบริหารจัดการขยะ (บ้านผาผึ้ง)
วันที่ 5 สิงหาคม 2563 เวลา 15:30:15 น. อ่าน 9 คน
 เมื่อวันอังคารที่ 4 สิงหาคม 2563 เวลา 19.30 น. นายละมุล  แสงจันทร์ ปลัด อบต.กองแ
 
 
ตลาดนัดขยะบ้านนายางดิน ประจำเดือนกรกฎาคม 2563
วันที่ 30 กรกฏาคม 2563 เวลา 15:45:51 น. อ่าน 12 คน
วันนี้ ตั้งแต่เวลา 09.00 น. -11.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลกองแขก ได้ดำเนินการจัดกิจกรรม
 
 
เวทีเสวนา เหลียวหลัง แลหน้า กับการจัดการที่ดิน ป่าไม้ จากฐานข้อมูล GIS
วันที่ 30 กรกฏาคม 2563 เวลา 15:38:45 น. อ่าน 12 คน
วันนี้ นายศรีวรรณ ปภัสสรวัฒนกุล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกองแขก เข้าร่วมเวทีเสวนา เหลียวหลัง แล
 ดูทั้งหมด
 
 
การจัดทำโครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพด้านกฎหมายสำหรับ ผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง อบต.กองแขก
วันที่ 6 สิงหาคม 2563 เวลา 13:16:44 น. อ่าน 5 คน
 
 
เชิญเข้าอบรมโครงการป้องกันโรคระบาดและศัตรูพืช ประจำปี 2563
วันที่ 6 สิงหาคม 2563 เวลา 12:54:48 น. อ่าน 5 คน
 
 
ประกาศ รับสมัครอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น
วันที่ 4 สิงหาคม 2563 เวลา 14:39:14 น. อ่าน 8 คน
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกองแขก เรื่อง รับสมัครอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น
 
 
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๓ (แบบ สขร. ๑)
วันที่ 4 สิงหาคม 2563 เวลา 11:23:04 น. อ่าน 11 คน
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง  ประจำเดือน  กรกฎาคม   ๒๕๖๓ (แบบ สขร. ๑)
 
 
การตรวจรับพัสดุงานจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ขึ้นอารามบ้านนายางดิน) หมู่ ๑๒
วันที่ 3 สิงหาคม 2563 เวลา 11:30:43 น. อ่าน 11 คน
 

การตรวจรับพัสดุงานจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  (ข
 ดูทั้งหมด
 
 
น้ำตกผาผึ้ง
วันที่ 19 กรกฏาคม 2563 เวลา 15:01:24 น. อ่าน 26 คน
 
 
บ่อน้ำแร่เทพพนม
วันที่ 11 มีนาคม 2559 เวลา 11:23:32 น. อ่าน 510 คน
ตั้งอยู่บ้านอมขูดหมู่ที่ 1 ตำบลกองแขก อำเภอแม่แจ่ม บ่อน้ำแร่เทพนมนี้จะอยู่ติดถนนสายแม่แจ่ม-ฮอด โดยบ่อน้ำ
 
 
สวนป่าแม่แจ่ม
วันที่ 11 มีนาคม 2559 เวลา 11:15:34 น. อ่าน 553 คน
สภาพภูมิประเทศโดยทั่วไปของสวนป่าแม่แจ่ม อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ มีความสูงจากระดับน้ำทะเลเฉล
 
 
น้ำตกแม่คงคา
วันที่ 11 มีนาคม 2559 เวลา 11:00:00 น. อ่าน 482 คน
จะต้องเดินทางจากปากทางเข้าบ้านแม่คงคา (หน้าอบต.กองแขก) ประมาณ 15 กม. ตั้งอยู่หมู่ที่ 10 บ้านแม่ค
 
 
วัดกองแขก
วันที่ 11 มีนาคม 2559 เวลา 10:56:32 น. อ่าน 429 คน
ตั้งอยู่ ประมาณ ๗ กิโลเมตร จาก อ.แม่แจ่มบนถนนสายฮอด-แม่แจ่ม ชุมชนบ้านกองแขกนับเป็นชุมชนเก่าแก่อีก
 ดูทั้งหมด
 
 
ฐานข้อมูลภูมิปัญญาตำบลกองแขก
วันที่ 19 กรกฏาคม 2563 เวลา 10:08:54 น. อ่าน 21 คน
ฐานข้อมูลภูมิปัญญาตำบลกองแขก
 ดูทั้งหมด
 รายงานทางการเงินประจำเดือนเมษายน 2563  อ่าน 79 คน
 วิเคราะห์งบการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562  อ่าน 59 คน
 รายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาส ไตรมาสที่ 2  อ่าน 64 คน
 รายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาส ไตรมาสที่ 1  อ่าน 60 คน
 รายงานแผนการใช้จ่ายเงินรวมของหน่วยงานไตรมาสที่ 3  อ่าน 68 คน
 รายงานแผนการใช้จ่ายเงินรวมของหน่วยงานไตรมาสที่ 2  อ่าน 56 คน
 รายงานแผนการใช้จ่ายเงินรวมของหน่วยงานไตรมาสที่ 1  อ่าน 58 คน
 รายงานทางการเงินประจำเดือนมีนาคม 2563  อ่าน 64 คน
 รายงานการเงินประจำปี และรายงานผลการตรวจสอบของสำนักตรวจเงินแผ่นดินประจำปี 2562  อ่าน 72 คน
 รายงานทางการเงินประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563  อ่าน 64 คน
 ดูทั้งหมด
 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๓ (แบบ สขร. ๑)  อ่าน 13 คน
 การตรวจรับพัสดุงานจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ขึ้นอารามบ้านนายางดิน) หมู่ ๑๒  อ่าน 16 คน
 การตรวจรับพัสดุงานจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (หน้าบ้านนายสิงห์แก้ว –บ้านนายปันแก้ว) บ้านโม่งหลวง หมู่ ๖  อ่าน 13 คน
 การตรวจรับพัสดุงานจ้างโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (จุดบ้านนายปุรุ- บ้านนายโอจี) บ้านอมลาน หมู่ ๕   อ่าน 15 คน
 ประชาสัมพันธ์การตรวจรับพัสดุงานโครงการปรับปรุงโรงจอดรถพร้อมลาน องค์การบริหารส่วนตำบลกองแขก ด้วยวิธี e-bidding  อ่าน 29 คน
 การตรวจรับพัสดุงานจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมวางท่อ ระบายน้ำ สายทาง ชม.ถ. ๑๐๑ – ๐๐๐๗ บ้านกองแขก  อ่าน 33 คน
 การตรวจรับพัสดุงานจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ห้วยวัดน้อย) บ้านผาผึ้ง หมู่ ๙  อ่าน 37 คน
 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๓ (แบบ สขร. ๑)  อ่าน 79 คน
 ประกาศ เรื่อง สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ (แบบ สขร. ๑)  อ่าน 84 คน
 ประกาศ เรื่อง สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๓  อ่าน 76 คน
 ดูทั้งหมด
 ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างศาลาป่าช้า หมู่ 8  อ่าน 352 คน
 เปิดเผยราคากลางโครงการขุดเจาะบ่อบาดาล ม.1  อ่าน 341 คน
 เปิดเผยราคากลาง ถนน คสล.หมู่ 6  อ่าน 337 คน
 ประกาศ เรื่องเปิดเผยราคากลางก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. บ้านโหล่งปง หมู่ ๔  อ่าน 334 คน
 ประกาศ เรื่องเปิดเผยราคากลางก่อสร้างถนน คสล. บ้านอมขูด หมู่ ๑  อ่าน 366 คน
 ดูทั้งหมด
 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลกองแขก  อ่าน 517 คน
 sfsdfsdf  อ่าน 48 คน
 ดูทั้งหมด
 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  อ่าน 76 คน
 แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (2561 - 2564)  อ่าน 90 คน
 ดูทั้งหมด
 แผนการดำเนินงาน ประจำปี 2563  อ่าน 68 คน
 แผนการดำเนินงาน ประจำปี 2562  อ่าน 166 คน
 ดูทั้งหมด  ตั้งคำถามใหม่
 ต้นข้าวโพดหมักยีสต์​ อาหารสำหรับวัว หกดหกดห เมื่อ 23-04-2563 14:06:11 ตอบ 0 คน
 สูตรการทำอาหารข้นสำหรับเลี้ยงโค dsfdasfsdsfsffsdf เมื่อ 23-04-2563 00:05:34 ตอบ 2 คน
 สวนป่าแม่แจ่ม...แจ่มได้ใจ dsfdasfsdsfsffsdf เมื่อ 23-04-2563 00:03:06 ตอบ 0 คน